Sri Vishnu Sahastranam, shloka 1, meaning of names

Bhajan by Pandit Jasraj, Krishna bhor hi mukh bolo

Find us on Facebook